• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ต้นไม้/ดอกไม้ ประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : มะเกลือ


เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Ebenaceaeพบขึ้นตาม ป่าเบญจพรรณทั่วไป เรือนยอดเป็น พุ่มกลมกิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ผลดิบของมะเกลือมีสรรพคุณเป็นยา จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สมัยก่อนนิยมใช้ยางผลมะเกลือไปย้อมผ้า มะเกลือเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลของจังหวัดสุพรรณบุรีในภาคเหนือเรียก ต้นไม้ชนิดนี้ว่า มะเกีย มะเกือ หรือ ผีผา ทางใต้เรียกว่า เกลือ แถบเขมร-ตราดเรียก มักเกลือ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกฝ้ายคำ หรือสุพรรณิการ์ หรือกรรณิการ์


ชื่อภาษาอังกฤษ : Cotton Tree, Yellow Silk Cotton, Butter Cup, Torchwood
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Cochlospermum religiosum Alston
พืชในวงศ์ Cochlospermaceae-Bixaceae
มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นไม้ยืนต้นสูง 5-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผลัดใบ เปลือกสีเทาถึงสีน้ำตาลเรียบ กิ่งก้านมักคดงอ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปฝ่ามือ ปลายแฉกแหลม โคนใบเว้า ขอบหยักเป็นคลื่น ผิวใบมีขนสั้นนุ่ม สีเขียวสด เมื่อแก่ใกล้ร่วงเปลี่ยนเป็นสีแดง ดอกมีสีเหลือง มีทั้งพันธ์ดอกกลีบชั้นเดียวและกลีบดอกซ้อน ดอกออกเป็นแขนงตามปลายกิ่ง โดยออกปีละครั้งในช่วงเดือนธันวาคม ถึง มีนาคม ผลเป็นรูปไข่กลับ ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วทุกภาค ของไทย ขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุย ก่อนออกดอกจะทิ้งใบหมด ผลแก่ระหว่างเดือนมีนาคม ชอบกลางแจ้งและแสงแดดจัด
Provincial tree : Ebony


It is a perennial in the family of Ebenaceae, found generally in mixed forests, a round bush with soft branch. Raw fruit is considered as medicinal herb. Previously used resin for dyeing. Ebony is a sacred plant for the auspicious of Suphan Buri. In the northern Thailand called this plant, Ma Kei, Ma Kuer or Phee Pha, in the south called Kluer, Khmer - Trat, often called Mak Kleur.
Provincial Flower : Cochlospermum regium, also known as suphannika or yellow cotton treeEnglish : Cotton Tree, Yellow Silk Cotton, Butter Cup, Torchwood
Binomial name : Cochlospermum religiosum Alston
Scientific classification: Cochlospermaceae-Bixaceae
Originating from Central America and South America. The tree is 5-15 meters tall. The top bush is round,shed leaves, The rind is in shade of gray to smooth brown. The branches are often crooked,single leaf layering out and about a handful, pointed tip, pointed leaf with wavy edge. Leaves are greenish-green with small hairs change to red when defoliate. Yellow flowers both single and double petals at the end of the branch. It is released once a year during the months of December to March. It's fruit is an ornamental shape and can be planted in any part of Thailand, grow well in the soil. Before flowering will dismiss the leaves, like outdoor and sunshine.
省府的树:柿树科


属于Ebenaceae 科,生长于落叶混交林,树冠为圆形,树枝有柔软的毛,其生果有药的性能,算是一种草药,可使用其胶来染布,柿树科为皇室所给予,种植以做吉利,北部称此树为吗加,或批啪,南部称为葛,高棉人称为吗葛。
省府的花:弯子木


英文名称:Cotton Tree, Yellow Silk Cotton, Butter Cup, Torchwood
植物学名称: Cochlospermum religiosum Alston
科属:Cochlospermaceae-Bixaceae
其生长源地为美国中部及南部,为多年生植物,高5-15 米,树冠为圆形,落叶,树皮灰色到褐色,枝条常弯曲,单叶,叶掌状裂,叶片有短而柔软的毛,鲜绿色,快凋谢时会呈红色,有单花瓣及重花瓣品种,一年开花一次于12 月到3 月,果实呈蛋形,可种植为观赏植物于整个泰国,喜欢砂土,开花前叶片全部掉落,果实成熟于3 月,喜欢户外及强烈的阳光。