• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
เจ้าหน้าที่
20.27
เจ้าหน้าที่
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามเจ้าหน้าที่มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะค่ะ.
20.27
วิสัยทัศน์จังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นนำ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด
ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี
นายภูสิต สมจิตต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายธีรชัย ทศรฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและการเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง
ข่าวสารและกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดีย
ปฏิทินจังหวัด