• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศดับกระแสไฟฟ้าในศูนย์ราชการ

นางรื่นฤดี คำวัตร์ รองผู้จัดการ ปฏิบัตราชการแทนผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. จึงทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบทั่วกัน ทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนทันที สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ