• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ย้ำนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว อย่าทำผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ชุดตรวจสอบจับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ได้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อกวาดล้างกระบวนการลักลอบทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และกระบวนการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากมีสิทธิจะทำได้ จะจับกุมและดำเนินคดีในทันที จะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออณุญาตทำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอณุญาติทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน  หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบการนำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 ต่อ 104 นิตยา ร่มโพธิ์ชี/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ