• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานสุพรรณ ชวนใช้ TOEA Application แอพแจ้งข้อมูลข่าวสารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่า กรมการจัดหางาน ร่วมกับ ธนาคากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ และที่กำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ภายใต้ชื่อ “TOEA Application” โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดทำให้โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในระยะแรกสามารถดาวน์โหลด TOEA Application ได้แล้วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ต เฉพาะในระบบแอนดรอยด์ (Android) ส่วนในระบบไอโอเอส (IOS) จะดำเนินการได้ในเร็วๆนี้ สำหรับการให้บริการของแอพพลิเคชั่นนั้นจะให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของประเทศต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ภาษา ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ ตลอดจนสภาพการจ้างงาน เป็นต้น ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แรงงานคืนถิ่นที่กลับจากต่างประเทศ แนะนำการบริหารจัดการรายได้ของแรงงานไทย นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพทั้งก่อนเดินทางและการโอนเงินกลับประเทศไทยได้ด้วย           จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชั่นจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ผู้ไปทำงานต่างประเทศ และ 2. บุคคลทั่วไป โดยวิธีการใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกข้อมูลส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการได้แล้ว การให้บริการของ TOEA Application นี้ จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศอย่างแน่นอน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 โทร. 0-3553-5388 ต่อ 104 นิตยา ร่มโพธิ์ชี/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธืจังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ