• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คณะผู้บริหาร
ชื่อ :
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3553 5500
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อ :
นายภูสิต สมจิตต์
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :
0 3553 5373
ชื่อ :
นายธีรชัย ทศรฐ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :
0 3553 5374