• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
พระยาสุนทรสงคราม (จัน สุนทรพงษ์)
พ.ศ. พ.ศ. 2394
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
พระยาสุนทรสงครามพิไชย (แจ่ม สุนทรวิภาต)
พ.ศ. พ.ศ. 2412-2425
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
พระยาสุนทรสงคราม (จัน แสงชูโต)
พ.ศ. พ.ศ. 2426-2429
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
พระยาสุนทรสงครามรามภักดี (พัน)
พ.ศ. พ.ศ. 2431-2435
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระยาอภัยพลภักดิ์ (ม.ล. อุกฤษ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
พ.ศ. พ.ศ. 2440
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
นายอร่ามมณเฑียร (มรว. ใหญ่ นรินทรกุล ณ อยุธยา)
พ.ศ. พ.ศ. 2440-2442
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระยาสุนทรสงคราม (ถม ณ มหาไชย)
พ.ศ. พ.ศ. 2442-2444
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระยาอินทรวิชิต (ทองคำ)
พ.ศ. พ.ศ. 2444-2454
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระยาสุนทรสงคราม (ม.ร.ว. เล็ก พยัฆเสนา ณ อยุธยา)
พ.ศ. พ.ศ.2454-2466
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระยาสุนทรสงคราม (อี้ กรรณสูต)
พ.ศ. พ.ศ.2466-2470
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสูตร)
พ.ศ. พ.ศ.2470-2476
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
พ.ศ. พ.ศ. 2479-2481
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
หลวงศรีราชรักษา (ผิว ชาครียรัตน์)
พ.ศ. พ.ศ. 2481-2485
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
นายกังวาล วงษ์สกุล
พ.ศ. พ.ศ. 2485-2486
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
ร.อ.หลวงวุฒิราษฎร์รักษา (วุฒิศรสงคราม วุฒิราษฎร์รักษา)
พ.ศ. พ.ศ. 2486-2487
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
พ.ศ. พ.ศ 2487-2488
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายปรง พหูชนม์
พ.ศ. พ.ศ. 2488-2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
นายชุบ พิเศษนครกิจ
พ.ศ. พ.ศ. 2489-2489
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
ขุนธรรมรัฐธุราทร (ธรรมรัฐ โรจนสุนทร)
พ.ศ. พ.ศ. 2489-2494
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
นายสนิท วิไลจิตต์
พ.ศ. พ.ศ. 2494-2496
ไปที่หน้า